Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011

Διαχείριση αποριμμάτων

Τα σκουπίδια και η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα από τα πλέον φλέγοντα θέματα που αφορά τον τρόπο και την ποιότητα της ζωής μας.

-Θλιβερές συγκρίσεις
Η ανατολική Ευρώπη και η Ελλάδα, έχει την κακή συνήθεια να θάβει τα σκουπίδια σε χωματερές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, το 77% των οικιακών απορριμμάτων στη χώρα μας καταλήγουν σε ΧΥΤΑ, τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό στη Γαλλία είναι 36%, στο Βέλγιο 5% και στη Γερμανία μόλις 1%. Στη Σουηδία συγκεκριμένα στοιχεία του 2007 δείχνουν ότι σχεδόν μηδενίστηκε η ταφή των απορριμμάτων, ενώ παράλληλα, αυξήθηκε σε ποσοστό 46% η παραγωγή ενέργειας από αυτά, σε ποσοστό 12% η διαδικασία κομποστοποίησης και σε ποσοστό 36% η ανακύκλωση. Η ανακύκλωση στην Ελλάδα σύμφωνα με δηλώσεις της τέως Υπ.Περιβάλλοντος κ.Μπιρμπίλη βρίσκεται στο 14% και όχι στο 21%, αποδίδοντας τη διαφορά σε... δημιουργική λογιστική εκ μέρους του πρώην ΥΠΕ ΧΩΔΕ.


-Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση
Οι βορειοευρωπαϊκές χώρες έχουν εντυπωσιακές επιδόσεις στην ανακύκλωση και κομποστοποίηση των οικιακών απορριμμάτων τους. Το «χρυσό» στη σωστή διαχείριση απορριμμάτων παίρνει η Αυστρία, όπου το 70% των σκουπιδιών ανακυκλώνεται ή κομποστοποιείται. Ακολουθεί η Γερμανία (65%), η Ολλανδία (60%) και το Βέλγιο (59%). Τα υψηλότερα ποσοστά στην ανακύκλωση έχει η Γερμανία (48% των απορριμμάτων ανακυκλώνεται) και στην κομποστοποίηση η Αυστρία (40%). Η Ευρώπη, πάντως, εξακολουθεί να τηρεί διστακτική στάση απέναντι στην καύση απορριμμάτων.

Στην Ευρωπαϊκή Eνωση, πετάμε όλο και περισσότερα απορρίμματα κάθε χρόνο. Μεταξύ 1995 και 1998, η ποσότητα των σκουπιδιών που δημιουργήσαμε αυξήθηκε κατά 15%. Εάν συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς παραγωγής απορριμμάτων, έως το 2020, θα πετάμε πιθανώς 45% περισσότερα σκουπίδια από το 1995. Στην Ελλάδα, μόνο στο ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) Aνω Λιοσίων καταλήγουν καθημερινά 5.500 τόνοι απορριμμάτων, ενώ τα προγράμματα ανακύκλωσης έχουν καθυστερήσει σε όλη τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει οδηγία (31/1999) όπου καθορίζει πως τα οργανικά στοιχεία των απορριμμάτων μας πρέπει να πηγαίνουν για κομποστοποίηση χωρίς να καθορίζει τον τρόπο και τη μέθοδο της κομποστοποίησης που πρέπει να επιλεγεί. Η χώρα μας όμως, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 29407/3508/16-12-2002 ) εναρμονίστηκε με την κοινοτική οδηγία θέτοντας ως ποσοτικούς στόχους τη μείωση στα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κατά 25%, 50% και 65%, σε σχέση με το 1995, μέχρι της 16 Ιουλίου 2010, το 2013 και το 2020 αντίστοιχα.-Οικιακή κομποστοποίηση
Η οικιακή κομποστοποίηση είναι η πιο εύκολη και οικονομική λύση και για τους Δήμους. Στην Ευρώπη υπάρχει ένα μεγάλο ρεύμα κατευθυνόμενο προς την οικιακή κομποστοποίηση, η οποία μάλιστα δεν έρχεται σε αντίθεση με καμία άλλη μέθοδο που μπορεί ενδεχομένως να εφαρμόζει ο εκάστοτε δήμος. Ο κύριος Φίλιππος Κυρκίτσος, πρόεδρος της οικολογικής εταιρείας ανακύκλωσης και διδάκτωρ περιβαλλοντολόγος επισημαίνει πως τα οργανικά αποτελούν το 40% με 60% των σκουπιδιών μας κατά βάρος και από το 40% κατ' ελάχιστο, το 80% μπορούμε να το βάλουμε στον δικό μας κάδο. Με τον τρόπο αυτό, το κάθε νοικοκυριό μπορεί να διαχειριστεί μόνο του το 1/3 των σκουπιδιών του. Eτσι ο δήμος θα μαζεύει και θα θάβει λιγότερα απορρίμματα με σημαντική μείωση του κόστους συλλογής, μεταφοράς και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων, αυξάνοντας παράλληλα τον χρόνο ζωής των ΧΥΤΑ. Παράλληλα παράγουμε κομπόστ καλής ποιότητας βελτιώνοντας την ποιότητα του κήπου και των φυτών μας, προστατεύουμε το περιβάλλον και κυρίως αποδεικνύουμε έμπρακτα, πως εκτός από κύριοι υπαίτιοι του προβλήματος, μπορούμε να αποτελέσουμε και μέρος της λύσης του. Οι δήμοι στα πλαίσια της μείωσης του όγκου απορριμμάτων μπορούν να προμηθεύσουν τα σπίτια των κατοίκων τους με ανάλογους κάδους, με την υποχρέωση να τους χρησιμοποιούν.


-Οι δήμοι που έκαναν κάποια βήματα προόδου
Tο πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα έγινε στο Μαρούσι με την τοποθέτηση 11 κάδων οι οποίοι λειτουργούν θαυμάσια. Εν συνεχεία, ένα αξιόλογο πιλοτικό πρόγραμμα έγινε στο δήμο Ελευσίνας με την τοποθέτηση 60 κάδων όπου ο δήμος πλήρωσε το συνολικό κόστος της αγοράς τους.
Αντίστοιχο πρόγραμμα έχει ακολουθήσει και ο δήμος Άνοιξης, επιδοτώντας το 50% του κόστους. Η οικολογική εταιρεία ανακύκλωσης εκπαιδεύει προσωπικό των δήμων για να μπορέσουν με τη σειρά τους να ενθαρρύνουν τους πολίτες προς αυτήν την κατεύθυνση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου