ΔΣ και Τομεάρχες

Το Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2019-2021 απαρτίζεται από τους κάτωθι συμπολίτες μας:


Πρόεδρος: Τζαμουράνης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Παπαζώτος Κωνσταντίνος
Γραμματέας: Γιαννακούλιας Αλέξανδρος
Αναπληρωτής Γραμματέας: Μουντούρης Απόστολός
Ταμίας: Σαββάκη Αναστασία
Αναπληρωτής Ταμίας: Τζαμουράνης Δημήτριος
Μέλος: Ηλιοπούλου Κλεονίκη
Μέλος: Τσιαμαντά Δήμητρα
Μέλος: Αντωνίου Γιαννούλα